Kontakt

Techniczną i merytoryczną obsługę Portalu prowadzi firma

Promo sp z o.o.
ul. Warszawska 39 lok. 102 (Hotel Kopernik)
10-081 Olsztyn
tel./fax. 089/534.01.70

info@druk-pl.com

Wpłaty za świadczone usługi proszę dokonywać na konto nr:
78203000451110000001054740