Twoja przeglądarka nie obsługuje animacj flash. Znajdujesz się na stronie formy Promo s. z o.o. Oferta: <h1>drukarnie</h1>, <h1>usługi poligraficzne</h1>. Zachęcamy do skorzystania z usług.

 

 

 

status: niezalogowany

O portalu

Idea

Portal bezpłatnych ogłoszeń druku powstał w odpowiedzi na wzrastające zapotrzebowanie na polskie usługi krajach Unii Europejskiej. Wysoka jakość i niskie ceny, jakie mogą zaoferować rodzime drukarnie stwarzają duże możliwości rozwoju na rynkach Europy. Największą barierą powstrzymującą zleceniodawców jest mała przejrzystość rynku i problemy w komunikacji.

Cel

Celem naszego działania jest poprawa komunikacji pomiędzy zleceniodawcami i drukarniami, poprzez m.in. ułatwienie przepływu informacji i orientacji na rynku. W przyszłości planujemy stworzenie narzędzi umożliwiających częściową automatyzację procesu wyceny i realizacji zamówienia.

Plan rozwoju

W początkowej fazie projektu planujemy rozpowszechnienie Portalu na polskim rynku. W przyszłości będzie on przetłumaczony na języki angielski, niemiecki i francuski i udostępniony dla zagranicznych zleceniodawców. Planujemy także pozyskanie dotacji z fuduszy strukturalnych UE, oraz Ministerstwa Gospodarki i Pracy na dofinansowanie rozwoju Portalu.

Nasza misja

Celem firmy Promo sp z o.o. jest zarządzanie Portalem i nieodpłatne udostępnianie korzystania z niego dla zleceniodawców. Jednocześnie chcielibyśmy zaoferować Państwu nasze usługi w zakresie komunikacji i reklamy za pośrednictwem Portalu.